M E N U
Forsiden
 
 
  Blandet
 
 
 
 
Nej Elvis lever ikke

menu: /Blandet/Nej Elvis lever ikke

--------------------------------------------------------------------------------------

Få bugt med de mange rygter....

Næsten lige siden Elvis Presley døde den 16 august 1977 har det sviret med rygter om at han alligevel er i live og at hans død var et stort fup nummer.

De mange teorier om at han lever har nu rumsterede så længe at mange nu tror at de er troværdige dokumenteret beviser, men er de nu også det?

Lad os kigge nærmere på nogle af dem og se om vi ikke kan få bugt med flere af dem. Dette er også en hjælp til dem der ikke tror på at Elvis lever og savner et modspil til de mange rygter.


Side:
  1 2 3


1. Elvis' mellemnavn er stavet forkert på hans gravsten
Da Elvis Presley kom til verden den 8 Januar 1935 var det meningen at Elvis' skulle havde det samme mellemnavn efter Presley familiens gode ven i Tupelo, 'Aaron Kennedy'.
Men da Elvis's far, Vernon Presley skal anmelde fødslen forkludre han mellemnavnet ved at stave det Aron i stedet for Aaron med to A'er.

Men kigger man på Elvis' fødselsattest (den der hedder 'Standard Certificate of Birth') som er udfyldt af lægen, Dr. Hunt som var tilstede ved Elvis fødsel har lægen stavet det, 'Aaron' med to A'er.
Ved samme lejlighed, var det også lige før at Elvis kom til at hedde 'EVIS', for Vernon ud-talte underligt nok altid hans fornavn med stumt L, så det lød som EVIS, hvad lægen så i første omgang så skrev. Kigger man på fødselsattest
en kan man også godt se at Dr. Hunt har måtte tilføje L'et i Elvis.
I Lægens egen journal kan man dog se at han der har skrevet, Evis Aaron Presley.

Elvis selv var godt klar over at hans mellemnavn stammede fra familiens gode ven Aaron Kennedy og at stavemåden Aron var en fejl fra hans fars side.- En af historierne om, hvad der har fået Elvis til at overveje at ændre stavemåden af sit mellemnavn lyder således...

Marty Lacker der arbejdede for Elvis Presley spurgte i 1966 engang Elvis selv, efter en samtale om religion om, hvorfor hans mellemnavn var stavet Aron, når det i bibelen var stavet Aaron?
Elvis kastede et blik over på sin far, der også var tilstede i rummet, hvorefter han atter så
tilbage på Marty og svarede, 'at dengang i Tupelo (stedet, hvor Elvis blev født) havde nogle familiemedlemmer problemer med at stave'. Elvis kiggede så derefter tilbage på sin far og sagde så. - "At fra nu af og hver gang mit mellemnavn skal skrives vil jeg havde at der på alle officielle dokumenter skal stå Aaron med to A'er som det oprigtigt var tiltænkt".
Alligevel er dette ønske endnu ikke trådt i kraft da han gifter sig i 1967, for på Elvis og Priscillas vielsesattest står der Aron.

Men inden Elvis Presley døde gik han over til at bruge
den mere traditionelle og bibelske stavemåde med to A'er i sit mellemnavn. Beviset for det kan man også se da Elvis blev skilt fra Priscilla for der underskrev han skilsmissepapirerne med, Elvis 'Aaron' Presley. Der findes også andre dokumenter
, (før hans død) hvor man der har skrevet hans mellemnavn Aaron. Bl.a Elvis Presley's våbentilladelse fra den 22 oktober 1970, et dokument Elvis selv har underskrevet.

Vernon Presley velvidende om Elvis benyttelse af Aaron, sikre sig denne stavemåde af hans mellemnavn på gravstenen som det også oprindeligt var tiltænkt og derved for han samtidigt gjort sin fejl god igen og ifølge, EPE (Elvis Presley Estate) er det også den officielle stavemåde af hans mellemnavn.

Vernon Presley fortæller selv sin historie om, hvorfor der står Aaron på gravstenen:
(Historien er fortalt til Bill Burk den 8 januar 1978 ved porten ind til Graceland.)

This is the story as told to me by Vernon Presley on 8 January 1978 at the gates of Graceland:

"That ARON was wrong; shows how dumb I was then. They asked me what we were going to name him and I said Elvis Aaron ... and they asked how to spell Aaron ... and I told them Aron. But we were giving him that name after our good friend, Aaron Kennedy, who, himself, was a twin. When I had the gravemarker made (for Meditation Garden), I corrected the spelling."


2. Elvis køber flybillet få timer efter sin død.
At Elvis Presley skulle ha' brugt sit alias (dæknavn) 'John Burrows' til at købe en flybillet til Sydamerika i Memphis lufthavn få timer efter sin død er en myte. For Memphis lufthavn havde nemlig slet ikke nogen direkte flyforbindelser til Sydamerika tilbage i 1977.
Som en ekstra oplysning mht. dette rygte, så stavede Elvis også dette alias, 'Jon' Burrows (uden h) Se f.eks hans brev til Præsident Nixon.

3. Elvis egen håndskrift på dødsattesten.

Nogle har hæftet sig ved at en, eksamineret grafolog ('certified graphologist' ) engang har udtalt i det amerikanske tv program 'The Elvis File' at håndskriften på dokumentet tilhører Elvis Presley. Dette program var bare endnu et forsøg på at mystificere, vildlede og fordreje de rette kendsgerninger omkring hans død, Da denne person også kun var en grafolog og ikke en skriftekspert ('aka, Forensic Handwriting Examiner') er hans udtalelse bare et skøn og har ingen videnskabelig betydning.

Men fakta er at Elvis' dødsattest aldrig har været offentliggjort da det kan forblive et privat dokument i 50 år. Det dokument der sigtes til er den retsmedicinske rapport -"the medical examiners report"- på 2 sider.
Håndskriften på den 'retsmedicinske rapport' tilhører retsmediciner, Dr. Jerry T. Francisco. Det var også Dr. Francisco der dengang udfyldte og underskrev den officielle dødsattest i 1977.


Dernæst, på Baptist Memorial Hospital i Memphis foretog man en obduktion af Elvis Presley, hvor et team af ledende læger, deriblandt retsmediciner Dr. Francisco og 9-10 speciallæger i patologi, deltog og ikke en af dem har nogensinde sået tvivl om at det ikke var Elvis Presley da de foretog den 3 timer lange obduktion af ham den 16 august 1977. - Så Elvis var død og har selvfølgelig ikke underskrevet noget som helst.

Elvis' dødsattest bliver først offentliggjort i år 2027


4. Vernon Presley afviste at lade Elvis' kiste beklæde med det Amerikanske flag. Det til-
deles normalt ellers til afdøde krigsveteraner. Var det fordi at han vidste at Elvis ikke var i kisten og derfor ikke ønskede at vanære det Amerikanske flag?
Hvor er beviset på at Vernon Presley skulle havde afvist at beklæde Elvis' kiste med det Amerikanske flag..? Men selvom Elvis var meget patriotisk og at et flag nok ville havde set flot ud så var Elvis' begravelse ikke en militær begravelse og så er et flag ikke nødvendigt.

Det var også først meget *senere at Elvis Presley Estate modtog flaget af militæret for at ære hans tid i hæren som det var ønsket af hans fans. (* Graceland modtog nemlig først flaget den 8 januar 2008, hvor, formanden for elvispresley.dk, Henrik Kundsen selv var tilstede ved denne lejlighed.) - Flaget er at finde blandt flere af Elvis' mange trofæer og priser, hvis man skulle få lyst til at besøge Graceland.

5. Hvorfor er der aldrig gjort krav på Elvis' livsforsikring?
Elvis ansøgte godt nok om en livsforsikring på $1 million i 1976 men han købte den aldrig. Årsagen for det skyldes at Elvis Presley blev afvist af Lloyds of London efter et lægetjek. Så tilhængere af dem der tror på at Elvis lever har enten ikke gjort deres hjemmearbejde godt nok eller har bare undladt at fortælle de virkelige kendsgerninger. - Der er nemlig kort og godt ingen livsforsikring at gøre krav på hos Lloyd's of London.

6. Elvis bestilte intet nyt scenetøj til sin kommende tour.
Nu var det ikke fordi Elvis fik så meget nyt tøj i sin sidste tid. F.eks blev der i 1976 kun lavet 3 nye dragter. Ved hans koncerter I 1977 genbrugte Elvis bare tidligere scenedragter. Dog blev der lavet en helt ny' Light blue and silver suit' som var meningen at han skulle ha' optrådt i på sin up-coming tour. Den og mange andre dragter kan ses på Graceland.

7. 'Jeg ser måske ikke godt ud nu men jeg bliver et smukt lig'
En sætning Elvis skulle ha' sagt ved en af sine sidste koncerter. Men ingen kan dokumentere det i form af et video eller audio klip. Og, hvis man læser, Jerry Osborne's bog, "Elvis, Word for Word" som har dokumenteret sådan omtrent alle offentlige udtalelser fra Elvis, selv hans smalltalk imellem sangene fra hans mange koncerter så finder man ingen steder denne udtalelse nogen steder i bogen.

8. Elvis ligger ikke ved siden af sin afdøde mor som han ønskede.
Ifg. EPE (Elvis Presley Enterprises) er dette et rygte. Elvis lavede nemlig ingen begravelses-planer. Faktisk ønskede Elvis slet ikke at blive begravet i jorden, derfor havde hans far Vernon Presley også først købt en krypt at ligge ham i på Forest-Hill Kirkegård. Men pga. gravrøvere flyttede man den 2 oktober 1977 både Gladys (Elvis' mor) og Elvis jordiske rester til Graceland for at genbegrave dem der. Vernon udvalgte så stedet, hvor de stadig ligger den dag i dag.

Da Vernon Presley døde i 1979 var det
medlemmer af familien der anbragte ham imellem Elvis og Gladys. Om det var efter aftale med Vernon ved man ikke, men noget kunne tyde på at Vernon selv ønskede at ligge der da han i sin tid selv udvalgte stedet for Elvis og Gladys ellers havde han jo nok anbragt dem tættere på hinanden. Da Vernon nu havde placeret dem sådan kunne familien ikke gøre så meget andet, for iflg. Vernon's bror, Vester Presley (Elvis's onkel) skal mand og kone jo ligge ved siden af hinanden, hvad jo også giver mening, derefter følger deres sønner så efter. (Der er lavet en mindeplade for Elvis' tvillingebror, Jessie der døde ved fødslen.) Nogle fans kan jo så trøste sig med at indtil Vernon døde lå Elvis for en tid ved siden af sin mor.
Tilbage i 1977 blev der dengang givet tilladelse til at der højst må være seks gravpladser på Graceland, så hvem, ved om Elvis' datter, Lisa Marie også en dag skal ligge der..

9. Mange penge forsvandt fra Elvis bankkonto kort tid før hans død
Folk der påstår dette har endnu ikke kunne bevise denne påstand. Det er over 30 år siden han døde og man har endnu ikke set, hverken et kontoudskrift eller nogen anden form for dokumentation på at der blev hævet en stor sum penge fra Elvis bank-konto lige op til hans død. - Og grunden til at man forlængst ikke har offentliggjort et udskrift på det manglende beløb fra Elvis' bankkonto, er at der manglede ikke så meget som en krone og derfor er der ikke hold i denne påstand.

10. Vernon bad nogle af Elvis nærmeste venner om ikke at komme til begravelsen.
Hvem? Der kom helt op til 200 mennesker til begravelsen...


Side:
  1 2 3

--------------------------------------------------------------------------------------

  Elvis' mellemnavn, er det Aron eller Aaron?- Læs mere her.
  Den retsmedicinske rapport.- the Medical Examiner's report.
  Elvis og Gladys.- Fra Forest Hill-kirkegård til Graceland.


   
 
© Copyright Bent Nielsen 2006